MARKETING PERSONALNY

MARKETING PERSONALNY

MARKETING PERSONALNY   Dynamiczny rozwój gospodarki rynkowej, objawiający się coraz silniejszą konkurencją oraz skuteczną ekspansją firm wpłynął na wykształcenie się marketingu, jako zespołu narzędzi wykorzystywanych w rywalizacji rynkowej. Według amerykańskiego ekonomisty, profesora Katedry Marketingu Międzynarodowego w Kellogg School of Management na Northwestern University, marketing definiuje się jako generujące zyski zaspokajanie […]