CO MOŻE ZAJĄĆ KOMORNIK

CO MOŻE ZAJĄĆ KOMORNIK

 

Niespłacona chwilówka, zaległości w terminowym regulowaniu rat kredytu, niezapłacone w terminie rachunki.

To wszystko może prowadzić do wszczęcia wobec nas procedury windykacyjnej, której ostatnim elementem jest niestety egzekucja komornicza.

Dochodzi do niej jednak tylko wtedy, gdy dłużnik nie wykazuje żadnej inicjatywy w spłacaniu długu.

I najpierw nie chce załatwić sprawy polubownie, a następnie nie respektuje nawet prawomocnego wyroku sądu nakazującego spłatę zadłużenia.

Niestety u przeważającej większości dłużników dochodzi do egzekucji komorniczej niemal wyłącznie z powodu ich braku dobrej woli.

Unikają oni bowiem wszelkimi dostępnymi sposobami kontaktu z wierzycielem.

A gdyby podjęli z nim rozmowy, w wielu przypadkach byłoby możliwe rozłożenie zaległości na raty i uniknięcie postępowania sądowego.

Warto wiedzieć jak wygląda proces egzekucji komorniczej, co może podlegać zajęciu, a przede wszystkim, co zrobić, by uniknąć tej przykrej sytuacji.

 

Co może zająć komornik – windykacja w praktyce

 

Jak wygląda postępowanie komornicze? Wierzyciel chcący odzyskać swoje pieniądze, kieruje sprawę do sądu.

Obecnie takimi sprawami zajmują się tak zwane e-sądy, co znacznie ułatwia i przyspiesza całą procedurę.

Po uzyskaniu pełnomocnego wyroku z nakazem płatności oraz klauzulą wykonalności, wierzyciel zgłasza się do komornika odpowiedniego dla danego rejonu.

Przedstawia komplet niezbędnych dokumentów (wykaz długów, orzeczenie sądu, wniosek o wszczęcie egzekucji) ze wskazaniem źródeł, z jakich ma zostać dokonana egzekucja (przykładowo wynagrodzenie za pracę, emerytura).

Pamiętajmy, że wierzyciel ma prawo żądać działań mających doprowadzić do odzyskania długu.

Jednak zawsze musi się to odbywać w sposób jak najmniej dotkliwy dla dłużnika i bez powodowania dużych szkód w jego życiu (bez przekraczania norm tak zwanej nadmiernej egzekucji).

Aby egzekucja została wszczęta, wierzyciel musi także uiścić stosowną opłatę. Wtedy rozpoczyna się postępowanie.

Jednak na rzeczywisty koszty postępowania komorniczego ma wpływ wiele czynników.

Choćby takich jak środki dodatkowe użyte podczas przeprowadzania egzekucji (przykładowo korzystanie z pomocy policji).

Jeżeli już znaleźliśmy się w sytuacji, gdy do naszych drzwi puka komornik, lepiej nie unikajmy spotkania z nim i postarajmy się załatwić sprawę jak najszybciej i najmniej boleśnie dla nas samych.

Ukrywanie się i unikanie kontaktu powoduje generowanie znacznych kosztów, którymi niestety zostaniemy obciążeni.

 

Co może zająć komornik?

 

O tym, co zajmie komornik, decyduje sąd oraz wierzyciel.

Choć egzekucja komornicza zawsze jest w jakimś stopniu dotkliwa, to dłużnik powinien zdawać sobie sprawę, że jest w pewnym stopniu chroniony przepisami prawa, które zabezpieczają jego i rodzinę przed zostaniem bez środków do życia.

Podstawowe źródła, z których ma prawo zostać przeprowadzona egzekucja komornicza to:

 • wynagrodzenie za pracę,
 • emerytura,
 • renta,
 • majątek stanowiący nieruchomości i ruchomości należące do dłużnika,
 • wierzytelności, które należą do dłużnika.

Z kolei egzekucji nie mogą podlegać:

 • żywność i opał (zapasy na 1 miesiąc),
 • przedmioty codziennego użytku domowego takie jak przykładowo ubrania, pościele, ręczniki,
 • narzędzia i przedmioty niezbędne dłużnikowi do wykonywania pracy (w zależności od zawodu może to być komputer u programisty, sprzęt fryzjerski u fryzjera itp.),
 • leki i produkty medyczne,
 • zwierzęta domowe (również gospodarskie, ale wyłącznie w ilości, która wskazuje na zaspokojenie bezpośrednich potrzeb rodziny),
 • przedmioty służące do nauki,
 • przedmioty religijne,
 • dokumenty i papiery osobiste.

Niezależnie od tego w jak trudnej sytuacji się znajdujemy, pamiętajmy, że zawsze jest jakieś wyjście.

Zamiast zastanawiać się jak uniknąć kary za swoje postępowanie, lepiej poddać się jej.

A następnie wnioskować do sądu o możliwość obniżenia opłat za egzekucję komorniczą, które niestety musimy ponieść.

Wyciągnijmy wnioski z tej niekomfortowej sytuacji i idźmy naprzód.

Przeanalizujmy swoje postępowanie i zmieńmy je na tyle, aby w przyszłości uniknąć tak poważnych kłopotów finansowych.